Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 2015 kapsamında düzenlenen Bina Verimliliği Yuvarlak Masa Toplantısı'na akademisyen, STK, kamu ve özel sektörden 21 kişinin katılım gösterdi. Uzmanların sunumlarıyla başlayan Bina Verimliliği Yuvarlak Masa Toplantısı, ‘Bina Verimliliği Değerlendirme Çalışması’ ile devam etti. Bina Enerji Kodları & Ürün Standartları, Bina Verimliliği Hedefleri, Performans Bilgilendirme & Sertifikalandırma, Finansman & Teşvikler, Kamu Önderliğindeki Programlar, Bina Sahibi ve Sakinleri İle İlgili Girişimler, Teknik ve Mali Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Altyapı ile ilgili Yapılacaklar başlıkları altında yapılan ‘zorluk&önem’ çalışmasının sonucunda Türkiye için en kolay ve en önemli olduğu tespit edilen başlık ‘Bina Verimliliği Hedefleri’ oldu. Çalıştayın değerlendirme kısmında ise Türkiye’nin bina verimliliği hakkındaki mevcut durumu analiz edilip, dünya genelinde neler yapıldığı ve bu örnek çalışmaların Türkiye’ye nasıl uygulanabileceği tartışıldı.