Bloglar

  • Bize Bir ‘Enerji Verimliliği Ortak Platformu’ Lazım

    Kaynaklarımız hızla tükeniyorken ürettiğimiz enerjinin verimli kullanılması gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Bu doğrultuda COP 21’de hükümetler tarafından verilen ulusal niyet beyanları doğrultusunda temiz ve yenilenebilir enerjinin kullanımı ile enerji verimliliği hakkındaki çalışmalar ivme kazandı. Türkiye’deki duruma bakacak olursak, kamu ve özel sektör, STK’lar, akademisyenler tarafından enerji verimliliği ve daha spesifik olarak binalarda enerji verimliliği hakkında FP7, Horizon 2020, IPA, Dünya Bankası, UNDP gibi birçok programda projeler yürütülüyor. Bu projelere verilen önem...

İletişimde Kal

Bizden Haberdar Olmak İçin

Bizden haberlere ve duyurulara ulaşmak için kayıt olun.