Bloglar

  • Kentlerimiz sürdürülebilir olacaksa, hep beraber çalışmamız şart.

    Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Yeni Kentsel Gündem ve Kuala Lumpur Deklerasyonu gibi hedef ve gündemlerin ortaya koyduğu ilkeleri başarmak için özellikle yerel yönetimlerin ve bireylerin bu hedefleri benimsemesi; bu ilkeleri her türlü karar ve faaliyette dikkate alması ve pratiklerin uygulamaya geçirilmesi gerekiyor.
    Dünya arazi varlığının yalnızca  yüzde 2’lik dilimini oluşturan kentler, dünya nüfusunun neredeyse yarısına ev sahipliği yaparken GSYİH’nın yüzde 70’i, küresel enerji tüketiminin yüzde 60’ı, küresel atıkların ise  yüzde 70’inden sorumludur. 2050...

İletişimde Kal

Bizden Haberdar Olmak İçin

Bizden haberlere ve duyurulara ulaşmak için kayıt olun.