WRI Ross Center for Sustainable Cities'in çalışmaları insan hayatını ve halk sağlığını iyileştirebilmek için şehirlerin dönüştürücü gücü üzerine kurulmuştur.

Özellikle, yaşam kalitesini arttırmak ve gelişmekte olan şehirlerde herkes için erişimi sağlamak amacıyla temiz, verimli ve uygun maliyetli sürdürülebilir ulaşım ve  kentsel gelişim çözümleri uyguluyoruz.

Küresel itibarını kendi yerel deneyimlerine dayanarak inşa eden Sürdürülebilir Şehirler Ağı, ulusal ve uluslararası politikalar yoluyla gözle görülür etkiler bırakmaktadır.

 

Sürdürülebilir Şehirler Ağı'nın değişim teorisi birbiriyle ilişkili 3 yönteme dayanmaktadır:

*Şehirlerde fark yaratacak projelerin yapılması.

Bu projeler, ikonik şehirlerde sürdürülebilir ulaşım ve kentsel gelişimin en iyi uygulamalarını sunarak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin çoğaltılabilmesi için farkındalık yaratmaktadır. Fark yaratanlar yeni bir küresel uygulama geliştirebilir, ya da çoğu zaman en iyi uluslararası uygulamaları yeni bir bölgeye veya ülkeye tanıtabilir.

 

* En iyi uygulamaların 200 ve üzeri şehirde hayata geçirilmesi.

Kapasite geliştirme programlarının yanı sıra kılavuzlar, standartlar ve etkinlikler aracılığıyla sürdürülebilir ulaşım alanında farkındalığı ve bilgiyi artırmak üzere çalışmalar yürütmekteyiz. Bu yaklaşım, kurumsal kapasite eksikliği, endüstriyel ve siyasi çıkarların sürdürülemez çözümleri teşvik etmesi gibi bir çok temel soruna değinmektedir.

 

 * Sürdürülebilir yatırımların en etkin şekilde yapılması ve ulusal politikaların bu doğrultuda şekillendirilebilmesi için uluslararası politikaların dönüştürülmesi.

Sürdürülebilir ulaşım çözümleri için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (United Nations Framework Convention on Climate Change) ve Birleşmiş Milletler Karayolu Güvenliği için Eylem On Yılı (U.N. Decade of Action for Road Safety) gibi uluslararası kuruluşları ve sözleşmeleri analiz yapma amacı etrafında bir araya getiriyoruz.

Sonrasında, her düzeyde karar vericileri bir araya getirerek uluslarası politikalar ile ulusal düzenleme ve yerel projeler arasında bağlantı kuruyoruz. Ayrıca sürdürülebilir hareketliliğe yönelik ilave teşvikler sağlamak için uluslararası anlaşmalar dahilinde fonlar geliştiriyoruz.