WRI Sürdürülebilir Şehirler Ağı, küresel bir seviyede şehir yönetimleri, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör ile beraber çalışarak gündelik hayatı yakından etkileyen bir değişim yaratır ve bunu yaparken yerel ve ulusal siyasi düzenlemeleri etkilemeyi hedefler. WRI Ross Center for Sustainable Cities bütün ulaşım, bisiklet, yayalaştırma, kentsel gelişim, enerji verimliliği projelerini sene içinde güncelleştirilen beş ana performans göstergesiyle takip etmektedir. Aşağıdaki rakamlar WRI Sürdürülebilir Şehirler Ağı’nın performans göstergelerini takip etmeye başladığı 2005 yılından beri yaptığı toplam etkiyi göstermektedir. Hesaplamalarımız hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


Hesaplar

Yukarıdaki şekiller 2005'ten itibaren tüm yıllık etkilerin toplamını gösteriyor. Her yıl yeni projeler hesaplara ekleniyor ve direkt sahada uygulanan projeler ivme kazandıkça her bir projenin etkisi büyüyor. Veriler, Sürdürülebilir Şehirler Ağı içinde ortaklaşa bir şekilde, yerel hükümet, iş dünyası liderleri, ulaşım operatörleri ve diğer ilgili paydaşlarla işbirliği yapılarak toplanıyor. Her ölçüm için kullanılan özel metodlar üzerine açıklamalar aşağıdadır:

CO2 Azaltımı:

Tüm projelerde, sera gazı emisyonlarındaki azalma üç şekilde elde ediliyor: motorlu taşıt seyahatlerinden kaçınarak veya süreyi kısaltarak araç ile katedilen kilometrenin (taşıt-kilometre) azaltılması; seyahatlerin yüksek yayım modu yerine düşük yayım modunda gerçekleştirilmesi; ve enerji verimliliğini iyileştirerek veya daha düşük emisyonlu yakıtlar ve teknolojiler kullanarak araç ile katedilen kilometre başına düşen emisyonun azaltılması.

Fayda Sağlayan İnsan:

Erişilen insan sayısı, metrobüsteki yolcular, yeni bisiklet yolunu kullanan bisikletliler, veya kentsel gelişimden faydalanmış kent sakinleri gibi bir projenin günlük yararlanıcı sayısının toplamını ifade ediyor. Bu sayı, Sürdürülebilir Şehirler Ağı'nın doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği projenin bir kısmından yararlanan toplam insan sayısını gösteriyor. Örneğin, eğer Sürdürülebilir Şehirler Ağı konut sektöründeki gelişimin yarısının tasarımını etkiliyorsa, orada ikamet edenlerin yalnızca yarısı hesaplanıyor. Kullanıcılar birden fazla kez sayılabiliyor. Sonunda elde edilen veriler yerel hükümet birimleri ve ulaşım operatörleri işbirliğiyle toplanıyor.

Kazanılan Zaman:

Tasarruf edilen yolculuk süresi, seyahat hızındaki artışlar, transfer sayısındaki azalmalar ve/veya hizmetlerin sıklaştırılması gibi etkenler sonucunda, tüm kullanıcılar için toplam seyahat süresinden (sisteme erişim, bekleme, seyahat etme ve transferleri de kapsıyor) tasarruf edilen süreyi ifade ediyor.

Kurtarılan Hayat:

Kurtarılan hayat metodumuz üç ana faktörden meydana geliyor: trafikte can kayıplarının azaltılması, fiziksel aktivitenin arttırılması, ve parçacık maddeye maruz kalmanın azaltılması. Trafikte can kayıplarının azaltılması, sürücüleri, yayaları ve bisikletlileri kapsıyor ve hem riski minimuma indirmek için yoldaki taşıt sayısının azaltılması ile, hem de trafik güvenliğini sağlayan altyapının oluşturulması ile mümkün oluyor. Fiziksel aktivitedeki artış, birincil olarak motorsuz ulaşımın, özellikle bisikletli ve yürüyerek ulaşımın artmasıyla meydana geliyor. Son olarak, parçacık maddeye maruz kalmanın azaltılması da, hem daha düşük yayım yapan taşıt kullanımının artması, hem de yakıt verimliliği ve teknolojilerdeki iyileştirmeler sonucunda gerçekleşiyor.

Yatırım Miktarı:

Sürdürülebilir Şehirler Ağı halihazırda bulunan fakat şehirlerde kullanılmayan yabancı fonların ülkelerde yatırıma çevrilmesi için ön ayak oluyor. Sağladığı yerel ve uluslararası uzman ekiplerle ve deneyimleriyle bir projenin kalitesini arttırıyor ve yatırımların çekilmesini sağlıyor. Yatırım miktarı, Sürdürülebilir Şehirler Ağı'nın etki ettiği projenin maliyet oranını da kapsıyor. Yatırım miktarına dahil olan maliyetler proje planlaması, yatırım maliyeti, işgücü maliyeti, pazarlama iletişimi ve kullanıcı eğitimi gibi unsurları kapsayabiliyor.

Başa Dön

Veri toplanması ve metodoloji hakkında daha fazla bilgi için Araştırma Uzmanı, Erin Cooper ile iletişime geçebilirsiniz.