1982 yılında kurulan World Resources Institute (WRI), ABD, Brezilya, Çin, Hindistan, Kolombiya, Endonezya ve Meksika’da uluslararası ofisleri bulunan, Afrika ve Avrupa’da ise bölgesel ofislere sahip küresel bir araştırma kuruluşudur. Yaklaşık 1800 çalışanı ve ortaklarıyla birlikte insanların yaşam kalitesini artıran ve doğanın sürdürülebilir gelişimini destekleyen pratik çözümler geliştirmektedir. WRI’ın amacı, gıda ve enerji üretimini ve kullanımını temelden değiştirmek, şehirleri sürdürülebilir biçimde tasarlamak, herkes için daha iyi bir gelecek oluşturmaktır. İnsanlar, doğa ve iklim üzerinde etkili olan şehirler, iklim, enerji, gıda, ormanlar, tatlı su kaynakları ve okyanuslar konularında çalışmaktadır.

Karşılaştığımız Zorluklar: Doğal kaynaklar, ekonomik ve toplumsal refahın temelini oluşturmaktadır. Ancak günümüzde dünya kaynaklarını sürdürülebilir olmayan bir biçimde tüketiyoruz ve bu durum ekonomileri ve insan hayatını tehlikeye atmaktadır. İnsan hayatı, temiz su, verimli toprak, sağlıklı ormanlar ve istikrarlı iklime bağlıdır. Yaşanabilir şehirler ve temiz enerji sürdürülebilir bir dünyanın vazgeçilmezidir. İçinde bulunduğumuz on yıl içinde bu acil ve küresel sorunlara eğilmemiz gerekiyor.

Vizyonumuz: Doğal kaynakların akıllıca yönetimi ile adil ve refah içinde bir dünya öngörüyoruz. Kamu kurumları, şirketler ve toplum, yoksulluğu ortadan kaldırmayı ve doğal çevreyi insanlık için sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan eylemlerde birleşmiş bir dünya hayal ediyoruz.

Yaklaşımımız:

Hesapla: Veri temelinde başlıyoruz. Bağımsız araştırmalar yürütüyor ve son teknolojiyi kullanarak yeni fikirler ve öneriler geliştiriyoruz. Özenle yaptığımız analizler, riskleri tanımlıyor, fırsatları ortaya çıkarıyor ve akıllı stratejileri sunuyor. Çalışmalarımızı, sürdürülebilirliğin geleceğini belirleyecek olan büyüyen ekonomiler üzerinde yoğunlaştırıyoruz.

Değiştir: Araştırmalarımızı, kamu politikalarını, şirket stratejilerini ve sivil toplum eylemlerini etkilemek amacıyla kullanıyoruz. Güçlü bir veri tabanı oluşturmak amacıyla, toplumlar, şirketler ve kamu kurumları ile projeler geliştiriyoruz. Ardından, ortaklarımızla sahada doğrudan uygulama yaparak, yoksulluğu azaltan ve toplumu güçlendiren bir değişiklik oluşturabilmek için çalışıyoruz. Kalıcı sonuçlar elde etme konusunda sorumluluk alıyoruz.

Ölç: Küçük düşünmüyoruz. Projelerimizi bölgesel ve küresel ölçekte yaymak amacıyla ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Fikirlerimizi uygulamak ve etkimizi genişletmek için karar alıcılar ile iş birliği yapıyoruz. İnsan yaşamını iyileştiren ve sağlıklı bir çevrenin sürdürülmesini sağlayan başarıyı, kamu ve özel sektör eylemleri aracılığıyla ölçüyoruz.