Çalışmalarımız, insan hayatını iyileştirmek adına şehirlerin dönüştürücü gücü üzerine kuruludur. Birincil olarak, yaşam kalitesini arttıran ve yükselen ekonomilerdeki şehirlerde herkesin erişimini sağlayan kentsel gelişim ve temiz, verimli, ekonomik, sürdürülebilir ulaşım çözümleri üretilmesine yardımcı olmayı hedefler. Kuruluşumuz, ulusal ve uluslararası politikalar aracılığıyla, çalışma alanlarında ve daha geniş ölçekte etki yaratarak global bilinirliğini yerel deneyimleri üzerine kurmuştur.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik
Şehirlerin verimli, yüksek kaliteli, sürdürülebilir ulaşım sistemleri tasarlamasına ve uygulamasına yardımcı oluyoruz.
Kentsel İklim Direnci
Şehirlerin iklim risklerini ve kırılganlıklarını ele almalarına yardımcı olarak iklim değişikliğine karşı kentsel direnç oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.
Kentsel Yönetişim
Kentsel yönetişimi geliştirerek kapsayıcı, sorumlu ve sürdürülebilir şehirleri teşvik ediyoruz.
Enerji ve İklim
Gelişen ekonomilerde düşük karbonlu ulaşım çözümlerinin geliştirilmesini ve hızlandırılmasını teşvik ediyoruz.
Kentsel Gelişim
İnsanları ve fırsatları eşit şekilde birleştiren kamu alanlarının tasarlanması ve şekillendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.
Sağlık ve Yol Güvenliği
Gelişen şehirlerde yaşam kalitesini ve sağlığı, sürdürülebilir ulaşım ve kentsel tasarım yoluyla iyileştirmek için çalışmalar yürütüyoruz.
Binalar
Şehirlerin daha iyi binalar, daha temiz hava ve daha verimli bir yapılı çevre sunmasına yardımcı oluyoruz.