WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, 2005 yılında EMBARQ adıyla Türkiye’de ulaşım çalışmalarına başladı. 2012 yılında yapılan kurumsal değişiklikle birlikte EMBARQ oluşumunu yeniledi ve Türkiye’deki ulaşım çalışmalarını EMBARQ Türkiye Sürdürülebilir Ulaşım Derneği adıyla devam ettirdi. Kent sorunlarına entegre çözümler sunmak amacıyla; 2015 yılında WRI (Dünya Kaynakları Enstitüsü), şehir özelindeki programlarını WRI Ross Center for Sustainable Cities altında birleştirdi. Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Türkiye’deki EMBARQ merkezleri bu kurumsal değişikliğe uyum sağlayarak WRI Ross Center for Sustainable Cities’in ülke ofisleri haline geldi ve hareketlilik, kentsel gelişim, enerji verimliliği ve iklim değişikliği alanlarında entegre kent çözümleri geliştirmeye başladı.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, küresel araştırma ve saha deneyimlerine dayanarak sürdürülebilir kent içi ulaşım ve kentsel gelişim uygulamalarını hayata geçirmeye odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu unsurlar göz önünde bulundurularak tasarlanan şehirler; kentliler için daha güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir alanlar sunar. Bunların yanı sıra, bu şehirler sürdürülebilir kentsel gelişme, ulaşım ve kamusal alanların sosyal, ekonomik ve çevresel yararlarını kazanabilirler.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, kentsel sürdürülebilirliği gerçeğe dönüştürmek için çalışmalar yürüten WRI’ın bir programı olan WRI Ross Center for Sustainable Cities’in bir üyesidir. A.B.D., Afrika, Avrupa, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Kolombiya, Meksika ve Türkiye’de gerçekleştirdiği küresel araştırma ve saha deneyimleri ile kentlerde yaşayan milyonlarca insana daha iyi bir yaşam sunmak için çalışmalar yürütmektedir. Sürdürülebilir ve eşitlikçi ulaşım, alan planlaması ve kentsel tasarımın altını çizerek, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler daha bütüncül bir altyapıya sahip şehirler inşa etmeye yardımcı olmaktadır. Bu yaklaşım saha planlaması, ilgili politika, finans ve uygulamalara etki etmemize olanak sağlamaktadır. Herkes için yaşanabilir, kompakt ve güvenli bir sürdürülebilir toplum oluşturabilmek için toplu taşıma öncelikli gelişmeler yoluyla yenilikçi araştırmalarımız ve uygulamalarımız, süreç ve politikaları birleştirmektedir.