WRI Türkiye, 2005 yılında WRI’ın (World Resources Institute) sürdürülebilir ulaşımdan sorumlu programı olan EMBARQ adıyla Türkiye’de çalışmalarına başlayarak sürdürülebilir kent içi ulaşım sorunlarına bütüncül çözümler sunmayı hedeflemiştir. 2015 yılında WRI, şehirler özelindeki tüm programlarını WRI Ross Center for Sustainable Cities altında birleştirmiştir. EMBARQ merkezleri de bu kurumsal değişikliğe uyum sağlayarak WRI Ross Center for Sustainable Cities’in ülke ofisleri haline gelerek, hareketlilik, kentsel gelişim, enerji verimliliği ve iklim değişikliği alanlarında entegre kent çözümleri geliştirmeye başlamıştır.

WRI Türkiye de bu dönüşümde WRI Ross Center for Sustainable Cities’in Avrupa bölgesine bağlı proje ofisi haline gelmiştir. Sürdürülebilir kent içi ulaşımı teşvik etmek, halk sağlığını iyileştirmek, binalarda enerji verimliliğini artırmak, karbon salımını azaltmak, güvenli ve erişilebilir kamusal alanlar yaratmak için çaba harcamaktadır.