Adil Şehirler5
Adil Şehirler için Daha Güçlü Sivil Toplum

Funded by EU

 

Proje Sahibi: WRI Türkiye

Fon: Avrupa Komisyonu

 

Hedeflerimiz:

  • Türkiye'deki hak temelli sivil toplum kuruluşlarının (STK'lar, ağlar, girişimler, platformlar vb.) kapasitesini artırmak, insan hakları ve temel hakların...
Afrika Yol Güvenliği ve Erişilebilirlik İncelemesi Çalışmaları

Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety projesinin ilk ayağının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, 2015 yılında Bloomberg Philanthropies beş yıllık yeni bir programa başladı. Bu program ile trafik çarpışmalarından...

BikeLab

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler 2010 yılında Antalya, Eskişehir ve Sakarya’da bisikletli ulaşımı geliştirmek üzere çalışmalar yürütmekteydi. Bu çalışmalar kapsamında yerel yönetimlerde teknik kapasitenin geliştirilmesi amacıyla çalıştaylar...

BuildingLab Eskişehir
Eskişehir, Birleşmiş Milletler’in ‘Sustainable Energy for All’ Projesi kapsamında kurulan ‘Building Efficiency Accelerator’ (BEA) Platformu’na Türkiye’den katılan tek şehir oldu. Dünya çapında 30’un üzerine kentin, özel sektör kuruluşları ile...
BusLab

Kentlerde trafik yoğunluğunu azaltmada en etkili yöntemlerden birisinin Entegre Ulaşım olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, 2012 yılında İstanbul'da otobüs hatlarında çalışmalarına başladık. BusLab altında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar:

1-...

COVID-19 Salgınında Bisikletle Daha Sağlıklı İstanbul

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte “COVID-19 Salgınında Bisikletle Daha Sağlıklı İstanbul” projesini gerçekleştirmektedir. Sağlıklı Şehirler Ortaklığı’nın (The Partnership for Healthy Cities) destek...

COVID-19 Sürecinde İstanbul’daki Sürdürülebilir Ulaşım Türlerine ilişkin İletişim Kampanyası
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte “COVID-19 Sürecinde İstanbul’daki Sürdürülebilir Ulaşım Türlerine ilişkin İletişim Kampanyası” projesini gerçekleştirmektedir. Sağlıklı Şehirler Ortaklığı’nın (The...
Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı
Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı

Sözleşme makamının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olduğu, Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan, Sistem Global Danışmanlık A.Ş., WRI Türkiye, Goudappel BV, LuxMobility S.A.R.L., Palye Teknoloji Ulaşım Proje Limited Şirketi konsorsiyum ortaklığında...

EMPOWER
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in ortaklarından olduğu EMPOWER araştırma projesi, kentlerdeki geleneksel yakıt tipiyle çalışan araçların sarfiyatının önemli ölçüde azaltılmasını amaçlamaktadır. Kent içi trafik akımlarını ve hava kalitesini...
Haydi Türkiye Bisiklete!
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Dutch Cycling Embassy ortaklığında ‘Haydi Türkiye Bisiklete!’ projesini gerçekleştirmektedir. Nisan 2019’da başlayan ve 15 ay sürecek proje ile WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Türkiye’den İzmir Büyükşehir...
Herkes için Bisiklet

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Fietsersbond (Hollanda Bisiklet Derneği) ortaklığında ‘Herkes için Bisiklet’ projesini gerçekleştirmektedir. Nisan 2021’de başlayan ve 1 yıl sürecek proje ile WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Türkiye’den Adana...

İstanbul Derinlemesine Bisiklet Programı
WRI Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul Bisiklet Ana Planında da yer alan 1050 km bisiklet yolu hedefi doğrultusunda, İstanbul’da bisikletin ulaşımdaki payını arttırmak amacıyla 2021-2022 yıllarında İBB’ye destek verecektir...