Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik

Şehirlerin verimli, yüksek kaliteli, sürdürülebilir ulaşım sistemleri tasarlamasına ve uygulamasına yardımcı oluyoruz.

Kentsel İklim Direnci

Şehirlerin iklim risklerini ve kırılganlıklarını ele almalarına yardımcı olarak iklim değişikliğine karşı kentsel direnç oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

Kentsel Yönetişim

Kentsel yönetişimi geliştirerek kapsayıcı, sorumlu ve sürdürülebilir şehirleri teşvik ediyoruz.

Enerji ve İklim

Gelişen ekonomilerde düşük karbonlu ulaşım çözümlerinin geliştirilmesini ve hızlandırılmasını teşvik ediyoruz.

Kentsel Gelişim

İnsanları ve fırsatları eşit şekilde birleştiren kamu alanlarının tasarlanması ve şekillendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.

Sağlık ve Yol Güvenliği

Gelişen şehirlerde yaşam kalitesini ve sağlığı, sürdürülebilir ulaşım ve kentsel tasarım yoluyla iyileştirmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Binalar

Şehirlerin daha iyi binalar, daha temiz hava ve daha verimli bir yapılı çevre sunmasına yardımcı oluyoruz.