WRI Türkiye

WRI Türkiye

WRI Ross Center for Sustainable Cities; bünyesindeki ulaştırma uzmanları, şehir plancıları, tasarımcılar, mühendisler, iletişimciler ve alanında uzmanlardan oluşan 170 kişiyi aşkın bir ekip ile şehirleri daha yaşanacak yerlere dönüştürmek için çalışıyor.

Kıdemli Yönetici, Kentsel Hareketlilik

Kıdemli Yönetici, Avrupa Birliği Projeleri

Kıdemli Program Yöneticisi, Kentsel Verimlilik & İklim Programı

Yapılı Çevre Yöneticisi, Kentsel Verimlilik & İklim Programı

Kıdemli Yönetici, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim

Kıdemli Yönetici, Ulaşım & Yol Güvenliği

Kentsel Hareketlilik Yöneticisi

İklim Çalışmaları Yöneticisi, Kentsel Verimlilik & İklim Programı

İletişim ve Operasyon Uzmanı

Kentsel Hareketlilik ve Yol Güvenliği Analisti