Yeni Hareketlilik Trendlerinin Türkiye'deki Gelişimine İlişkin Pazar Araştırması
Gelişen teknoloji ile son yıllarda hem bireylerin kent içi ulaşım tercihlerinde hem de yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde belirleyici rol oynayan veri sağlayıcı cihazlarda ciddi bir değişiklik gözlemleniyor. Teknolojinin ulaşımda sağladığı bu kolaylıklar ise trafik yoğunluğunu, trafikte can kaybı riskini ve karbon salımını azaltmak gibi olumlu etkiler yaratabiliyor.
 
Bu gelişmeler odağında WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, yeni hareketliliğe ilişkin Türkiye'de mevcut durum analizi gerçekleştirdi. Paylaşımlı hareketlilik, yolcu deneyimi, veriye dayalı karar alma ve ürün inovasyonu olmak üzere 4 ana trendde fırsat/bariyer/yatırım/etki/regülasyon başlıklarını değerlendirdi. Raporun sonunda da Türkiye'deki mevcut durumu iyileştirmeye yönelik önerilerini sundu.