T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği alan “Herkes İçin Bisiklet” (Cycling for All) Projesi’nin yerel ve merkezi paydaşlarıyla birlikte Türkiye Kent İçi Bisikletli Ulaşım Strateji Planı – 2030 hazırlanmıştır. Strateji planı Bisiklet & Politika, Bisiklet & Altyapı, Bisiklet & Toplum, Bisiklet & Ekonomi ve Bisiklet & İklim olmak üzere 5 ana eylem alanı altında geliştirilen hedef ve stratejilerle;

  • Bisikletli ulaşımın desteklenmesine ilişkin politika stratejilerini,
  • Güvenle bisiklet kullanılabilecek kentler kurabilmek için gerekli altyapı stratejilerini,
  • Bisikletin herkes tarafından benimsenebilmesi için gerekli toplumsal stratejileri,
  • Yerli bisikletlerin üretilebilmesi ve bisikletin her sosyo-ekonomik sınıfa uygun bir seçenek olabilmesi için gerekli ekonomi stratejilerini ve
  • Bisikletin küresel iklim krizi ile mücadele hedeflerinde etkin bir araç olarak kullanılabilmesi için gerekli iklim hedeflerini

ortaya koymaktadır.