Person Title
Kıdemli Yönetici, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim
Bio

Çiğdem Çörek Öztaş, WRI Türkiye'ye Ekim 2013’de dahil oldu. Halen aynı kurumda Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Kıdemli Yöneticisi olarak çalışmaktadır.

2008 yılında “Metropoliten Alanlarda Sanayi Kümeleri: İstanbul’da Kuyumculuk Sektörünün Mekânsal Kümelenmesi, Rekabet Gücü ve Dayanışma Ağları” konulu TÜBİTAK Projesi’nde proje asistanı olarak çalıştı. Kısa bir süre Ankara Çankaya Belediyesi’nde şehir plancısı olarak görev aldı. 4 yıl Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi’nde uzman olarak çalıştı. Kalkınma ajansında TR81 Düzey-II Bölgesi 2010-2013 ve 2014-2023 bölge planı hazırlık süreçlerini tamamladı. 2008 yılında “Kahramanmaraş Kültür Parkı Mimari Proje Yarışması” ile mansiyon; 2011 yılında ise “Uşak Şehirlerarası Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması” ile satın alma kazanan tasarım ekiplerinde yer aldı.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde bölüm birincisi olarak tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Programı’nda “Is Jewelry Still A Craft? The Role Of Trust And Work Ethic In Jewelry Sector The Case Of Istanbul Grand Bazaar” başlıklı tezi ile tamamladı. Doktora çalışmalarını ise Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde “Büyükşehir Belediyelerinde Kentleşen Kırsal Alanların Planlama Sorunlarına Yönelik Sürdürülebilir Model Önerisi” başlıklı tezi ile 2017 yılında tamamlayarak Doktor ünvanını aldı.

1998 yılından bu yana profesyonel anlamda yağlıboya resim çalışmalarını sürdürmekte olan Çiğdem Çörek Öztaş’ın 9 kişisel, 25’in üzerinde ise karma resim sergisi bulunmaktadır.

Projeler

COVID-19 Salgınında Bisikletle Daha Sağlıklı İstanbul

Yayınlar