Caption

Binalar, küresel enerji tüketiminin yüzde 32'sinden sorumludur. Binaları daha enerji verimli kılarak 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerdeki enerji talebi yarısından daha aza indirilebilir.