WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Adalar Kent Konseyi’nin koordinatörlüğünde 30 Nisan 2016 günü Büyükada’da düzenlenen “Halk Katılım Toplantısı” ile Ada halkının ulaşım sorunlarını tespit etti. Hem Adalar içi hem de Adalar’a ulaşımın tartışıldığı toplantıda, Adalılar ile birlikte bir ortak akıl oluşturmak amaçlandı. Toplantının sonucunda Ada halkının ulaşım sorunları güvenlik; konfor; deniz ulaşımı; yaya; bisiklet; fayton; elektrikli ve motorlu araçlar; yönetim; turizm ve farkındalık olmak üzere 10 başlıkta özetlendi.

Belirlenen 10 başlık, 16 Haziran 2016 günü gene Büyükada’da 77 kişinin katılım gösterdiği ‘Adalar Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı’nda detaylıca ele alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi , Özyeğin Üniversitesi, Dentur, Mavi Marmara ve Şehir Hatları temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda önce bu başlıklar kendi içinde öncelik sırasına koyulmuş; ardından da  her başlık için en önemli üç sorun belirlenmiş ve bunlara çözüm önerileri geliştirilmişti.

Hazırladığı raporda WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, çalıştayda ele alınan başlıkların değerlendirmesi ile her başlık başına geliştirilen çözüm önerilerine yer verdi.