Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 25 Ekim 2018 İstanbul Teknik Üniversitesi

Bisiklet, uzun yıllardır Türkiye’de gerek yerel, gerek merkezi yönetimlerce teşvik edilmesine rağmen bir ulaşım türü olarak algılanamamış; onun yerine bir rekreasyon ve spor aracı olarak görülmüştür. Bakanlıkların yaptığı hibe çağrılarına rağmen ulaşım amaçlı, güvenli ve bütünleşik bisiklet ağı şehirlerimizde uygulamaya tam olarak geçememiştir. Ross Philantropies ile Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI)’den aldığı desteklerle WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından geliştirilen bu çalıştay ile aşağıda sıralanan maddeler amaçlanmıştır:

  • Belediyelerin, bisikletli ulaşım planlaması sürecinde karşılaştığı sorunları tespit etmek,
  • Ulaşım amaçlı bisiklet altyapısının önündeki bariyerleri tespit etmek,
  • Uygulayıcı birimlerin uygulama esnasında karşılaştığı sorunları tespit etmek,
  • Trafikte farkındalığı arttıracak ve bisiklet kullanımını teşvik edecek unsurları belirlemek,
  • Ele alınan konulara ortak bir akıl ile çözüm geliştirebilmek.

Çalıştayda gerçekleştirilen tartışmalara ve tavsiyelere dayanarak hazırlanan bu raporun, hem merkezi hükümeti hem de yerel yönetimleri, bisikletli ulaşımla ilgili politika ve plan geliştirme çalışmalarında desteklemesi amaçlanmaktadır.