WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler 2010 yılında Antalya, Eskişehir ve Sakarya’da bisikletli ulaşımı geliştirmek üzere çalışmalar yürütmekteydi. Bu çalışmalar kapsamında yerel yönetimlerde teknik kapasitenin geliştirilmesi amacıyla çalıştaylar düzenledi. 2012 yılında öncelikle İstanbul olmak üzere Türkiye’de bisikletli ulaşımı teşvik eden çalışmalara başladı. Diplomatik İlişkilerin 400. Yılı vesilesiyle Hollanda Konsolosluğu’ndan aldığı destekle BikeLab Projesi’ni geliştirdi. İstanbul’da ilgili STK’ların beklentisini ölçtüğü bir çalıştay gerçekleştirdi.

2014 yılına gelindiğinde ise, bisikletli ulaşım üzerine dünyanın en yaşanabilir kenti  sayılan Kopenhag’da bir “Masterclass” düzenledi. Türkiye’den yerel yönetim temsilcilerinin de katılım gösterdiği bir haftalık eğitim, bisikletli ulaşımın tasarım ve altyapı boyutuna odaklandı.

Eylül-Kasım 2014’te ise, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ekibi İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan aldığı destekle Türkiye’de bir ilki temsil eden İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu’nu hazırladı. New York merkezli Center for Active Design'dan mükemmellik ödülü alan çalışmayı, Bolu'da bisiklet kullanıcıları analizi ile Trakya bölgesinde "Bölgesel Bisiklet Yolu Uygulama" Projesi takip etti.

2016 yılıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Adana'da pilot bisiklet yolu uygulama projesinin bisiklet yolu tasarımlarını hazırladı.