WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, İETT’nin bu sene 8.’sini düzenlediği Transist kapsamında “Bisikletli Ulaşım Planlaması Çalıştayı” ile 9 farklı şehirden 22 yerel ve merkezi yönetim temsilcisini ağırladı.  

Çalıştay Ulaşım Art kurucusu Erhan Öncü’nün açılış konuşması ile başlayıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden Mustafa Tekin, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Projeler Koordinatörü Pınar Köse, Trakya Kalkınma Ajansı Birim Başkanı Mehmet Karaman ve WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Şehir Plancısı Merve Akı’nın yapmış olduğu sunumlarla devam etmiştir. Bahsi geçen sunumların açtığı konu başlıkları ile gerçekleşen ‘Tartışma’ ve ‘Sonuç’ kısmı ile çalıştay sona ermiştir. Çalıştayın tartışma kısmından elde edilen sonuçlara göre tartışılan konular kullanıcı profili, yolların tanımlanması, mevzuat kapsamında kurumlar arası iletişim ve kurum içi çatışmalar olarak 3 ana başlık altında toplanmıştır.

Çalıştayın tartışma bölümü genel olarak Yönetmelik üzerinden gidilerek yerel yönetimler açısından bisikletlilerin kullanıcı profili, kent ve ulaşım planlaması ile bağlantılı olarak kent içi yolların tanımlanması ile mevzuat kapsamında kurumlararası ve kurum içi yetki ve yetkinlik çatışmaları konularına odaklandı.