Yaya ve trafik güvenliğini metrobüs, otobüs yolları ve otobüs şeritlerinin planlanması, tasarımı ve operasyonuna entegre etmek için kılavuz

Bu kılavuz, otobüs sistemlerinin planlamasından ve tasarımında yer alan ulaşım plancıları, mühendisleri ve şehir tasarımcıları için prat!k b!r kılavuz olarak tasarlanır. Kaldırım kenarı otobüs öncelikli şeritlerden yüksek kapasite, çok şeritli metrobüslere kadar değişiklik gösteren geniş spektrumlu sistem ve koridor türlerini kapsamaktadır. Kılavuzların temel amacı güvenliğin otobüs sistem tasarımında nasıl geliştirilebileceğini göstermek iken biz aynı zamanda erişilebilirliğin yanı sıra bizim her bir tasarım konseptimizin otobüs operasyonlarını nasıl etkilediğini de değerlendirdik (otobüs sisteminin yolcu kapasitesi, filo boyutu gereklilikleri ve duraklar çevresindeki alanların yaya kapasitesi bakımlarından).
 
Bu kılavuzda gösterilen tasarımlar, yüksek yolcu kapasitesi sağlama ve aynı zamanda erişilebilir, yaşanabilir kentsel alanlar sağlama ihityacı ile tüm yol kullanıcılarının güvenliğini dengeleyen en iyi uygulamaları temsil eder.
 
“Otobüs Yollarında Trafik Güvenliği” kılavuzu III. Toplu Ulasım Haftası dolayısıyla İETT tarafından Türkçe’ye kazandırılmış ve basılmıştır.