Gelişen şehirlerde yaşam kalitesini ve sağlığı, sürdürülebilir ulaşım ve kentsel tasarım yoluyla iyileştirmek için çalışmalar yürütüyoruz.