İzmir Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2015 yılında yayımlanan “Yol Güvenliği Küresel Durum Raporu”na göre 2013 yılında yaklaşık 1,25 milyon kişi hayatını trafik çarpışmaları nedeniyle kaybetmiştir. Dünya genelinde, ölüm nedenleri arasında dokuzuncu sırada yer alan trafik çarpışmalarının gerekli önlemler alınmazsa 2030 yılında yedinci sıraya yükseleceği tahmin edilmektedir. Genç nüfus için önde gelen ölüm
nedenlerinden biri olan trafik çarpışmaları, özellikle 15-29 yaş grubu için can kaybının başlıca nedenidir. 
 
Türkiye’de yerel yönetimler için yol gösterici olmayı amaçlayan bu rapor, sadece çocuklar özelinde değil onların aileleri, öğretmenleri ve o bölgeyi kullanan tüm yaşayanlar için de yaşam kalitesini arttırıcı bir yol izlemeyi hedeflemektedir. Ön saha çalışması ile seçilen Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu’nun yakın çevresinde yol güvenliği ve erişilebilirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu raporun okul bölgelerinde yol güvenliği konusunda yeni bir yaklaşım önerisi getirmesi hedeflenmektedir.