Akdeniz Ortak Ülkeleri Sorun Değerlendirme Çalıştayı

Akdeniz bölgesinde proje ortağı ülkelerde kent içi ulaşımın sürdürülebilirliğini geliştirmek, SOLUTIONs projesinde ele alınacak ana konulardan biridir. Proje kapsamındaki Akdeniz bölgesi ülkeleri Türkiye, Fas, Tunus ve İsrail için düşünülen çözümler 4 tema etrafında toplanmaktadır:

1.Toplu Taşıma
2.Ulaşım Altyapısı
3.Kent Lojistiği
4.Sürdürülebilir Kent İçi Hareketlilik Planları / Entegre Ulaşım

28 Ağustos 2014 tarihinde Kocaeli'nde gerçekleştirilen çalıştayda, şehirler arasında yenilikçi ve çevreci kent içi ulaşım çözümleri ile ilgili mevcut değerlendirmelerin ve geleceğe dönük çözümlerin paylaşılmasını teşvik etmek ve bu çözümlerin dünyanın çeşitli şehirlerinde de hayata geçirilmesini desteklenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’deki katılımcı belediyelerin ihtiyaçlarının, önceliklerinin ve eksikliklerinin çerçeve koşullarının tartışılması hedeflenmektedir.

İki bölümden oluşan çalıştayın ilk yarısında 4 temaya ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. İkinci yarısında ise yuvarlak masa tartışmaları düzenlenerek katılımcıların kente ilişkin ihtiyaç, öncelik, gelecek planları ve ilgi alanları belirlenmeye çalışılmıştır.