Gelişen ekonomilerde düşük karbonlu ulaşım çözümlerinin geliştirilmesini ve hızlandırılmasını teşvik ediyoruz.

Enerji ve İklim alanı, Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün ile İklim ve Enerji programlarının ortak girişimidir. Şehirlerin ekonomik, sürdürülebilir elektrikle güç gelişimine yardımcı olmayı; sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği etkilerine karşı savunmasızlığı önemli ölçüde azaltmayı; kentsel fırsatlara ve enerjiye erişim konusunda iddialı hedeflere ulaşmayı; iklim taahhütlerinde hedefleri artırmayı amaçlıyoruz. Hedeflenen ülke ve şehirlerdeki belirli uygulama ve pilot projelerle yukarıdan aşağı ve tabandan yukarı yaklaşımları uzlaştıran küresel ve yerel stratejilerin benimsenmesini savunuyoruz.

Amacımız, devletlerin yerel yönetimlerinin karar verme ve uygulamada katılımcılığını arttırmak için ulusal ve uluslararası düzenlemeleri değiştirmelerini sağlamaktır. Dört temel alana odaklanır:

  1. Düşük karbonlu ulaşım sistemlerinin tasarımı, planlanması, finansmanı, ve uygulanması; aynı zamanda sera gazı emisyonlarının ölçülmesi için gerekli metodoloji, araçlar ve standartların geliştirilmesi;
  2. Düşük karbonlu ulaşım sistemlerinin uygulanabilirliğini ve sürdürülebilir kalkınma için yarattığı faydaları göstererek, ulusal ve yerel yönetimlerin ulaşım ve iklimi bağlayan inisiyatiflerinin desteklenmesi;
  3. Düşük karbonlu ulaşımın finansmanı için uluslararası ve ulusal engellerin belirlenmesi ve finansmanın arttırılması için stratejiler geliştirilmesi;
  4. Ulusal kapasiteleri arttırarak ve teknoloji transferini engelleyen unsurları tespit ederek düşük karbonlu ulaşıma olan erişilebilirliğin geliştirilmesi.

Uzmanlar

İletişimde Kal

Bizden Haberdar Olmak İçin

Bizden haberlere ve duyurulara ulaşmak için kayıt olun.