Gelişen ekonomilerde düşük karbonlu ulaşım çözümlerinin geliştirilmesini ve hızlandırılmasını teşvik ediyoruz.

Uzmanlar

Kıdemli Program Yöneticisi, Kentsel Verimlilik & İklim Programı
Yapılı Çevre Yöneticisi, Kentsel Verimlilik & İklim Programı
İklim Çalışmaları Yöneticisi, Kentsel Verimlilik & İklim Programı

Projeler

SOLUTIONS Sharing Opportunities for Low-carbon Urban TransportatION- Düşük Karbonlu Kent İçi Ulaşım Çözümlerinin Paylaşılması

Sıfır Karbon Bina Hızlandırıcı ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ(ZCBA - Zero Carbon Building Accelarator)

Yayınlar

Medya

Haberler