Person Title
Kıdemli Yönetici, Avrupa Birliği Projeleri
Bio

2024 yılında WRI Türkiye ekibine katılan Ayça Bağcı, WRI Türkiye’nin Avrupa Birliği projelerinin genel koordinasyonundan ve uluslararası alanda yeni projeler ve işbirlikleri geliştirilmesinden sorumludur.

2006 yılından bu yana başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası projenin geliştirilmesi ve yürütülmesini üstlenmiş; bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma, sivil toplum kapasitesinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir ulaşım, sürdürülebilir turizm, yönetişim, eğitim, gençlik, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok alanda proje ve kitlesel fonlama kampanyaları yönetmiştir.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Proje geliştirme ve yürütmenin yanı sıra, Avrupa Komisyonu Eğitici Eğitimi’ni (2013-2014) tamamlamış olup, AFS Eğitim Takımı’nda yer almakta ve özellikle Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitesini güçlendirmeye yönelik olarak etki odaklı proje döngüsü yönetimi, fon kaynakları yaratma, ağ kurma gibi konularda ulusal ve uluslararası eğitimler vermektedir.

2000 yılından bu yana Sivil Toplum Kuruluşları ile aktif çalışan Ayça, aynı zamanda AFS Gönüllüleri Derneği üyesi ve Antalya AB Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Projeler