Funded by EU

 

Proje sahibi: WRI Türkiye

Proje ortağı: Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği

Destek veren kuruluş: Danish Green Growth Network (DGGN) 

Donör: Avrupa Birliği

 

WRI Türkiye, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi” ile Türkiye'nin yeşil geleceğine katkıda bulunmak için harekete geçiyor.  Avrupa Yeşil Mutabakatı için Sivil Toplum Eylemi Hibe Programı kapsamında finanse edilen proje, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ortaklığında ve Danish Green Growth Network (DGGN) desteğiyle hayata geçirilecek.

Şubat 2024’de başlayan bu kapsamlı projenin ana hedefi, bina sektöründe faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları’nın Avrupa Yeşil Mutabakatı’na dair kapasitelerini güçlendirmek ve farkındalıklarını artırmak, böylece daha entegre bir yaklaşım benimsemelerini desteklemek ve Yeşil Mutabakat’a uyumlarını sağlamaktır. Proje, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerini başarmasına katkıda bulunacak, bu anlamda özellikle bina sektörünün sürdürülebilirliğine hizmet edecektir.

 

Projenin Hedefleri:

 • Bina sektörünün iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine hazır hale gelebilmesi için gereken azaltım ve uyum yöntemleri ve stratejilerine dair Sivil Toplum Kuruluşları’nın teknik kapasitelerini güçlendirmek;
 • Türkiye’deki bina sektörü ekosisteminde yer alan sivil toplum, kamu ve özel sektör kuruluşlarının AB Yeşil Mutabakatı’na yönelik daha entegre bir yaklaşım ve güçlü bir uyum ortaya koyabilmesi için bilgi, deneyim paylaşımı ve diyaloğunu artırmak;
 • Sektör paydaşlarının Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın etkisi ve önemi konusunda farkındalığını güçlendirmek;
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yeni binaların inşasının yanı sıra, restore edilecek binalar kapsamında da nasıl uygulanacağının daha iyi anlaşılmasını sağlayarak sektör paydaşlarının bu alandaki uygulamalarını artırmak.

 

Projenin Ana Faaliyetleri:

 • Proje kapsamında öncelikle bina sektörü paydaşlarını daha iyi tanımak ve ihtiyaçlarını tespit etmek için kapsamlı bir paydaş analizi çalışması yapılacak;
 • Paydaşlar arası diyaloğu güçlendirmek, bilgi ve deneyim paylaşımını kolaylaştırmak için bir ağ ve platform kurulacak;
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ilişkin bilgi ve kapasite artırımını sağlamak için 10 e-öğrenme modülü geliştirilecek; çeşitli uzmanların konuk olacağı çevrim içi seminerler düzenlenecek; Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yerel bilgilendirme günleri gerçekleştirilecek;
 • Bu alandaki iyi uygulamaları tanımak için inşaatta enerji verimliliği konusunda küresel ölçekte en prestijli toplantılarından biri olan Uluslararası Pasif Ev Konferansı’na katılım sağlanacak; Pasif Ev binaları ziyaret edilecek; Danimarka’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecek;
 • Sertifikalı Pasif Ev Eğitimleri düzenlenerek sektörden 50 profesyonel sertifikalandırılacak;
 • Gençlerin ve genç profesyonellerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na yönelik farkındalığını güçlendirmek üzere “Sürdürülebilir (İklim Dirençli) Binalar Hackathonu” düzenlenecek;
 • Sürdürülebilir binalara yönelik "İyi Uygulamalar Kütüphanesi” ve “Binalarda İklim Dirençliliği Rehberi” hazırlanacak;
 • Bina sektörünün Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumunu artırmaya ve iklim dirençli hale gelmesini sağlamaya yönelik öneriler içeren bir “Politika Notu” hazırlanarak karar alıcılarla paylaşılacak.

 

Proje Ortakları

Sepev logo1DGGN logo

 

Bu sayfanın içeriği yalnızca WRI Türkiye’nin sorumluluğundadır. Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

 


Funded by EU

 

Project lead: WRI Türkiye

Project partner: Zero Energy and Passive House Association (SEPEV)

Supporting organization: Danish Green Growth Network (DGGN) 

Funder: European Union

 

WRI Türkiye is taking action to contribute to Türkiye's green future through the "Sustainable Buildings Network Project" supported by the European Union. The project, financed within the scope of the Civil Society Action towards European Green Deal Grant Scheme, will be implemented in partnership with the Zero Energy and Passive House Association (SEPEV) and with the support of the Danish Green Growth Network (DGGN).

The main goal of this comprehensive project, which started in February 2024, is to strengthen the capacity of Civil Society Organizations operating in the building sector and raise their awareness of the European Green Deal, thus supporting them to adopt a more integrated approach and ensuring their compliance with the Green Deal. The project will contribute to Türkiye's achievement of its 2053 net zero emission targets and, in this sense, will especially serve the sustainability of the building sector.

 

Goals of the Project:

 • Enhancing the technical capacities of CSOs towards mitigation and adaptation methods, measures, and strategies on constructing and renovating in an energy- and resource-efficient way for resilient and climate-proof buildings as addressed in the EU Green Deal.
 • Enhancing dialogue and cooperation between civil society and private and public stakeholders that build up the building sector ecosystem in Türkiye for further knowledge & experience sharing and integrated action towards climate proof buildings in compliance with the EU Green Deal.
 • Stimulating behavioural, social, and cultural change by enhancing the understanding and awareness of the relevant stakeholders towards the importance and impact of the EU Green Deal.
 • Creating a better understanding of the EU Green Deal on new buildings and renovations in order to inspire stakeholders to implement similar actions.

 

Main Activities of the Project:

 • As part of the project, a comprehensive stakeholder analysis will be conducted to better understand the stakeholders in the building sector and identify their needs.
 • A network and platform will be established to strengthen dialogue among stakeholders and facilitate the sharing of information and experiences.
 • 10 e-learning modules will be developed to enhance knowledge and capacity related to the European Green Deal; online seminars featuring various experts will be organized; and local info days will be held in various cities across Türkiye;
 • Participation in the International Passive House Conference, one of the most prestigious global meetings on energy efficiency in construction, will be arranged to recognize best practices in this field; visits to Passive House buildings will be conducted; and a study visit to Denmark will take place.
 • Certified Passive House Trainings will be organized, certifying 50 professionals from the sector.
 • A "Sustainable (Climate Proof) Buildings Hackathon" will be held to enhance awareness among young people and young professionals about the European Green Deal.
 • A "Good Practice Library" and a "Guidebook Climate for Resilience in Buildings" will be prepared for sustainable buildings.
 • A "Policy Brief" containing recommendations to enhance the building sector's alignment with the European Green Deal and to ensure climate resilience will be prepared and shared with decision-makers.

 

Project Partners

Sepev logo1DGGN logo

 

The content of this page is the sole responsibility of WRI Türkiye and do not necessariliy reflect the views of the European Union.

Haberler