Funded by EU TR

 

Proje Sahibi: WRI Türkiye

Fon: Avrupa Komisyonu

 

Hedeflerimiz:

 • Türkiye'deki hak temelli sivil toplum kuruluşlarının (STK'lar, ağlar, girişimler, platformlar vb.) kapasitesini artırmak, insan hakları ve temel hakların ilerletilmesine katkıda bulunmak ve daha katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlanmış ve yönetilen adil şehirleri teşvik etmek;
 • Sosyal içerme üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarını (çoğunlukla STK'lar, ancak aynı zamanda taban örgütleri, ağlar, girişimler, platformlar, gruplar vb.) bilgilerini, kapasitelerini, ağlarını ve sektörler arası diyaloglarını güçlendirerek desteklemek; etkilerini artırmak ve sürdürülebilirliklerini güçlendirmek;
 • İstanbul'da temel kentsel hizmetlere erişimde karşılaşılan engelleri daha iyi anlamak ve yenilikçi ancak düşük maliyetli, cinsiyet odaklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümleri teşvik etmek;
 • Sektörler arası paydaşlar (özellikle STK'lar ve yerel yönetimler) tarafından herkesin temel kentsel hizmetlere eşit erişimini önceliklendiren “adil şehirler”in daha iyi anlaşılmasını teşvik etmek ve daha güçlü yönetişime yol açan katılımcı planlama ve kapsayıcı politika ve eylemlerin uygulanmasını desteklemek;
 • Dezavantajlı grupları temel haklar konusunda bilinçlendirmek ve kapsayıcı politikalar için seslerini yükseltmeleri için savunuculuk kapasitelerini güçlendirmek.

 

Projenin Ana Faaliyetleri: 

Hazırlık Aşaması

 • Proje için cinsiyet eşitliği ve içerme stratejisinin belirlenmesi
 • Pilot bölgelerin seçim kriterlerinin belirlenmesi ve nihai seçimleri
 • Kilit paydaşlarla birlikte gerçekleştirilen Arama Konferansı, kilit paydaşların perspektifini anlamayı ve sosyal inovasyonu teşvik etmek, paydaş diyalogunu artırmak ve yerel düzeyde kapsayıcı eylemleri/politikaları teşvik etmek amacıyla potansiyel çözümler üzerine beyin fırtınası yapmayı hedeflemektedir.
 • 4 pilot bölgede gerçekleştirilen İhtiyaç Analizi çalışması, karar alıcılar, sosyal hizmet uzmanları, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ve yerel topluluklar dahil olmak üzere temel paydaşlarla yapılan mülakatları içerecektir.
 • "Adil İstanbul" Raporu, İstanbul'da temel kentsel hizmetlere eşit erişimde karşılaşılan engelleri ve çözüm önerilerini kapsayacaktır.

 

Uygulama Aşaması

 • Sosyal Kuluçka Programı

Bu model, katılımcılara danışmanlık sunan kapsamlı bir eğitim programını; birbirlerinden veya yerel düzeydeki diğer iyi uygulamalardan öğrenmek amacıyla yapılan saha ziyaretlerini, AB düzeyindeki iyi uygulamaları görmek için bir çalışma ziyareti programını, hizmetlere eşit erişimi artırmak için küresel uzmanlar ve paydaşlarla çevrim içi toplantıları içermektedir. Ayrıca, tüm katılımcılar için değil ancak bu katılımcılar tarafından geliştirilen 5 projeye yönelik mikro hibe desteği sunmaktadır.

 

Yaygınlaştırma Aşaması

 • Beyaz Kitap, Türkiye ve AB'deki ilgili tüm politikaları ve politika oluşturma mekanizmalarını kapsayan bir çalışmadır ve Türkiye ve AB'deki yasalar ve düzenlemeler arasında karşılaştırmalı bir analiz sunar.
 • Yerel Yönetimler için Rehber, temel kentsel hizmetlere eşit erişimini artırmak için kapsayıcı ve cinsiyet odaklı politikaların ve eylemlerin nasıl geliştirileceğini gösterecektir. Rehber, yerel yönetimler tarafından benimsenebilecek politika, strateji ve eylemlere odaklanarak, küresel iyi uygulama örnekleri de içerecektir.
 • Kapanış etkinliği, projenin kazanımlarını ve stratejik çıktılarını farklı sektörlerden kilit paydaşlarla paylaşma fırsatı sağlayacaktır.

 

Proje Ortağı

MBB logo1

 

Bu sayfanın içeriği yalnızca WRI Türkiye'nin sorumluluğundadır. Avrupa Birliği'nin görüşmelerini yansıtmamaktadır.