Bloomberg Initiative for Global Road Safety 2015-2019

Küresel Yol Güvenliği Ortaklığı

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Bloomberg Initiative for Road Safety kapsamında desteklenen Addis Ababa'ya (Etiyopya) yol güvenliği uzman desteği vermektedir.

Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety projesinin ilk ayağının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, 2015 yılında Bloomberg Philanthropies beş yıllık yeni bir programa başladı. Bu program ile trafik çarpışmalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları azaltmayı hedefliyor.

Projenin ikinci ayağında beş yıllık süre boyunca Bloomberg Philanthropies, program dahilinde seçilen düşük ve orta gelire sahip 10 kente 125 milyon dolarlık bir hibe sağlıyor.Bu program ile yol güveliği mevzuatlarını güçlendirmek için ülkelerle ulusal seviyede çalışırken bir yandan da yol güvenliği uygulamalarının hayata geçmesi için kent seviyesinde işbirliği yapmaktadır.

Proje dahilinde seçilen 10 kentten Akra (Gana) ile Addis Ababa’ya (Etiyopya) WRI, Global New Car Assessment Program, Global Road Safety Partnership, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, National Association of City Transportation Officials, Vital Strategies, The World Bank-led Global Road Safety Facility ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından teknik destek verilmektedir.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in yol güvenliği uzmanı ile destek verdiği programda, Akra ve Addis Ababa’da ‘Daha Güvenli Hareketlilik ve Daha Güvenli Sokaklar’ çalışması altında çalışmalar yürütülüyor. Projenin sonucunda,

  • Güvenli ve erişilebilir metrobüs yollarının uygulanması;
  • Entegre toplu taşıma sistemlerinin uygulanması;
  • Güvenli ve erişilebilir kent yollarının uygulanması;
  • Kamu yöneticileri için teknik danışmanlık ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin düzenlenmesi beklenmektedir.

Haberler