İzmir

Tasarımla Daha Güvenli Kentler - Izmir

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Tasarımla Daha Güvenli Kentler projesi için kapsamlı bir etkinlik düzenledi.

WRI Ross Center for Sustainable Cities, 2015 yılında ‘Cities Safer By Design’ (‘Tasarımla Daha Güvenli Kentler’) adında bir kılavuz çıkarmıştı. Güvenli ve erişilebilir kentsel kullanım alanları yaratmak için elinde bulunan bilgiyi ve tecrübeyi, tek bir kaynakta toplayan kılavuz; plancılar ve politika geliştiren ve uygulayan yöneticiler için yol güvenliği ve erişilebilirlik kriterlerini baz alarak planlama ve tasarım yapılması konusunda yön gösterici olma hedefi taşımaktadır.

Yol güvenliği, çevre ve sürdürülebilir hareketlilik konularında uluslararası programları destekleyen Londra merkezli FIA Foundation, bu projenin gerçek hayat uygulamalarının geliştirilmesi için Brezilya, Meksika ve Türkiye ofislerimize destek vermektedir. Türkiye ayağı İzmir’de yapılacak proje kapsamında yerel yönetim, üniversite ve STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek çalıştay ve saha çalışmalarının ardından katılımcı bir planlama süreci çerçevesinde Kemeraltı bölgesi için güvenli tasarım örnekleri geliştirilecek.