İnsanları ve fırsatları eşit şekilde birleştiren kamu alanlarının tasarlanması ve şekillendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.

Uzmanlar

Kıdemli Yönetici, Kentsel Hareketlilik
Kıdemli Yönetici, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim
Kıdemli Yönetici, Ulaşım & Yol Güvenliği

Projeler

Marmara Bölgesi'nde Yer Alan Yerel Yönetimlerinin ve Sivil Toplumun İklim Değişikliği ile Mücadele Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Yayınlar

Medya

Haberler