İnsanları ve fırsatları eşit şekilde birleştiren kamu alanlarının tasarlanması ve şekillendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.

Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik alanı, şehirler için daha bütüncül bir altyapı sisteminin oluşturulması için entegre ulaşımın ve arazi kullanım planlamasının önemini vurgular. Bu yaklaşım, sahadaki planlamayı, ilgili politikaları, finansmanı ve uygulamayı etkilememizi sağlar. Yenilikçi araştırma ve uygulamamız, herkes için yaşanabilir, kompakt ve güvenli sürdürülebilir topluluklar elde etmek için geçiş odaklı geliştirme yoluyla süreçler ve politikalar arasında köprü kurar.

Şehirlerin tüm vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap vermesine yardımcı olarak iklime daha dirençli ve erişilebilir bir yapılı çevre yaratıyoruz. Bu ilkeler göz önünde bulundurularak tasarlanan şehirler, tüm sakinleri için daha güvenli, daha sağlıklı ve daha tatmin edici yaşamlar sağlayabilir. Buna karşılık, bu şehirler sürdürülebilir kentsel gelişmenin sosyal, ekonomik ve çevresel faydalarından yararlanabilir.

Uzmanlar

İletişimde Kal

Bizden Haberdar Olmak İçin

Bizden haberlere ve duyurulara ulaşmak için kayıt olun.