WRI Ross Center for Sustainable Cities tarafından 2015 yılında hazırlanan ‘Cities Safer by Design’ kılavuzu, güvenli ve erişilebilir kentsel kullanım alanları yaratmak amacıyla elindeki bilgi ve tecrübeyi tek kaynakta topladı. Şehir plancıları, politika geliştiren ve uygulayan yöneticileri hedef alan kılavuz, cadde ve sokakların tasarımlarını değiştirerek daha güvenli ve sağlıklı kentlere kavuşacağımızın altını çizmekte. Sokak ve caddelerin yaya, bisikletli, toplu taşıma kullanan kişileri göz önünde bulundurarak tasarlanması halinde sokak ve caddelerin herkese hizmet edeceğini öne sürerek 6 temel tasarım ilkesi belirledi:

  1. Özel araç kullanma ihtiyacını azaltan ve daha güvenli araç hızlarını teşvik eden bir kentsel tasarım
  2. Araç hızlarını azaltan ya da daha güvenli karşıya geçiş sağlayan trafik yavaşlatma önlemleri
  3. Tüm yol kullanıcıları için daha güvenli koşullar sağlayan arter koridorlar
  4. Birbirine bağlı ve özel olarak tasarlanmış bir bisiklet ağı altyapısı
  5. Yayalaştırılmış güvenli alanlar ve kamusal alanlara erişim
  6. Toplu taşıma koridoru, istasyon ve duraklarına güvenli erişim