T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği alan “Herkes İçin Bisiklet” (Cycling for All) Projesi’ne dahil olan 8 pilot şehirde büyükşehir belediyeleri ve bisikletli ulaşım alanında faaliyet gösteren STK’lar ile birlikte her pilot şehir için bisikletli ulaşım yerel eylem planları hazırlanmıştır. Hazırlanan yerel eylem planlarında; şehirlerin bisikletli ulaşıma ilişkin vizyonları, belirlenen vizyon çerçevesinde geliştirilen hedefler, genel yaklaşımlar, eylemler ve bu hedef ve eylemlerin izlenebileceği göstergeler tanımlanmıştır. Bunun yanında eylem planlarında, eylemlerin hangi paydaşlarla ve hangi hedef kitle için gerçekleştirileceği ile eylemlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için hangi kurumların sorumluluk taşıdığı da açıklanmıştır.

Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya Kent İçi Bisikletli Ulaşım Eylem Planı Özet Tabloları raporunda; 8 şehir için ayrı ayrı gerçekleştirilen eylem planlarının özet tabloları sunulmaktadır.