Daha Adil ve Sürdürülebilir Şehirler için 7 Dönüşüm - Yönetici Özeti

Dünya Kaynakları Raporu (WRR): Daha Eşit Bir Şehre Doğru, temel kentsel hizmetlere yönelik eşit erişime öncelik veren şehirler için yeni bir yol haritasıdır. Şehirlerde farklı ekonomik ve sosyal düzeylerdeki kullanıcı gruplarının kentsel hizmetlere erişim düzeyleri arasındaki farklılıkları ifade eden “kentsel hizmetler açığını” kapatmanın milyarlarca yaşamı iyileştirebileceğini, çevresel zararı azaltabileceğini ve ihtiyaç duyulan yatırımı aşan ekonomik refahı sağlayabileceğini görmekteyiz. Şehirler gittikçe insani gelişme ve iklim sorunlarını ele almanın temelini oluşturmaktadır. Fakat bugünün ve geleceğin şehirleri ancak eşitsizliği sona erdirmeye ve geçim kaynaklarını canlandırmaya odaklanırsa başarılı olabilir.