Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Önerileri
2010 yılından bu yana Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi üzerine yoğun çalışmalar gerçekleştiren EMBARQ Türkiye, Haziran 2015'te konu hakkında beşinci raporunu yayınladı. EMBARQ Türkiye koordinasyonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan raporda, Fatih Belediyesi yayalaştırma projesinin bölgenin hava kalitesine etkileri incelendi. Çalışma kapsamında EMBARQ Türkiye uzmanları bölgenin hava kalitesinin sürdürülebilir ulaşım çözümleri kapsamında iyileştirilmesi yönünde aşağıdaki önerilerde bulundu:
 
İngilizce olarak hazırlanan ana raporun Türkçe Yönetici Özeti "Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi Hava Kalitesi Etki Değerlendirme Çalışması ve Sürdürülebilir Ulaşım Önerileri" dört ana başlık içermektedir:
1) Değerlendirme Amacı
2) Çalışma Alanı ile Kullanılan Yöntem ve Metotlar
3) Bulgular ve Hava Kalitesi Standartları ile Karşılaştırma
4) Öneriler
 

Hazırlanan raporda faydalanılan veriler, EMBARQ Türkiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ve Fatih Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümleri'nin işbirliğinde hazırlanan "Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi Öncesi ve Sonrasının Bölge Hava Kalitesine Etkilerinin Araştırılması" raporundan alınmıştır.

EMBARQ Türkiye uzmanları, yayalaştırma faaliyetlerinin öncesinde ve sonrasında hava kalitesi açısından oluşan muhtemel değişimleri ve fosil yakıt kullanan motorlu araçların çevre ve halk sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyerek bölgenin hava kalitesinin sürdürülebilir ulaşım çözümleri aracılığıyla iyileştirecek öneriler geliştirdi.