Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik alanlarında yürütülen projeler kapsamında, UrbanLab başlığı altında İstanbul Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi gerçekleştirildi. 

2010 yılında Tarihi Yarımada'ya dair genel ulaşım ve yayalaştırma fikirlerinden oluşan “İstanbul’un Ortak Yaşam Alanları ve Toplumsal Yaşamı” çalışması hayata geçirildi; bu çalışma ile Tarihi Yarımada'da 22 sokak ve bağlantı noktası ile 13 meydan ve park alanında yaya sayımları yapıldı, kamusal alanlarda vakit geçirme faaliyetleri incelendi. Çalışmanın akabinde hazırlanan "İstanbul'un Ortak Yaşam Alanları ve Toplumsal Yaşam" raporunu, 2012 yılında yayınlanan "Tarihi Yarımada Güvenli, Erişilebilir Caddeler İçin Tasarım Uygulamaları" yol güvenliği denetimi raporu izledi. 2013 yılında bölge işletme sahipleriyle "Tarihi Yarımada'nın Yayalaştırılması, Yöredeki İşletmelerin Görüşleri" anket çalışması gerçekleştirildi. 2014 yılında hazırlanan "Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi Mevcut Durum Değerlendirmesi" raporu ile yayalaştırma projesi sonrasında Tarihi Yarımada’nın ana kullanıcı grubunu oluşturan kentliler, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile bölgede yer alan işletmecilerin memnuniyet durumu ve bölgenin yayalaştırma projesi sonrası mevcut durumu analiz edildi.