WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ortaklığında, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu MATRA (Sosyal Dönüşüm) Fonu ile “İstanbul'a Söz: Yürünebilirlik Vizyonu” (A Promise to İstanbul: A Mutual Vision for a Metropol) projesini gerçekleştirmiştir.

Proje ile WRI Türkiye İstanbul’da yürünebilirlik konusunda çalışan belediye, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmiştir. Farklı paydaş gruplarının birbirini anlaması üzerine kurulu proje ile belediyenin yürünebilirlik konusunda karar alma süreçlerinde yönetişim kapasitesini artırmasına katkıda bulunulmuştur. Disiplinlerarası yapısı ile proje paydaşlarının birbirinden öğrenme ve ortak çözümler geliştirme süreçlerine de katkı sunulmuştur.