WRI Türkiye, Matra’dan aldığı Sosyal Dönüşüm Programı Fonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İstanbul’a Söz: Yürünebilirlik Vizyonu projesini hayata geçiriyor.
 
15 Aralık 2021 tarihinde başlayan ve 6 ay sürecek proje ile İstanbul’da yürünebilirlik konusunda çalışan belediye, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Disiplinlerarası yapısı ile projede birbirinden öğrenme ve yürünebilirlik konusunda ortak çözümler geliştirme süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.
 
Proje, beş etaptan oluşan katılımcı bir süreç olarak kurgulanmıştır. Tüm proje boyunca belediye, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin farklı içeriklerle tasarlanan çevirim içi çalıştaylarla bir araya
gelmeleri ve birbirlerinden öğrenmeleri hedefleniyor.
 
1- Gel Tanışalım!
Üç paydaş grubunun yürünebilirlik ve yaya erişimi konularında yetki, sorumluluk ve uygulamaları ile karşılaştıkları engelleri birbirlerine anlattıkları “Gel Tanışalım!” çevirim içi toplantıları düzenlenecek. İlk “Gel Tanışalım!” toplantısında, belediye temsilcileri, ikinci toplantıda STK’lar, üçüncü toplantıda ise özel sektör anlatıcı konumunda olacak.
 
2- Gel Anlaşalım!
Üç farklı paydaş grubun çevirim içi çalıştayda birbirinin rollerine bürünmeleri (örneğin belediye temsilcileri, özel sektör ile STK; özel sektör temsilcileri, STK ile belediye ve STK temsilcileri de belediye ile özel sektör gibi) ve rollerine büründükleri temsilci grubunun gözünden birer manifesto hazırlamaları istenecek. Toplamda üç farklı manifesto hazırlanacak.
 
3- Kampanya Kurgulama & Mentörlük Programı
Üç gruptan “Gel Anlaşalım” çevirim içi toplantıları sırasında hazırladıkları manifestoları kullanarak önceden verilmiş rollerin bakış açısıyla kampanya kurgusu hazırlamaları bekleniyor. Bu aşamada, uzman ekiplerce üç gruba da mentörlük desteği verilecek.
 
4- Gel Anlatalım!
Üç paydaş grubunun kampanya kurgularını birbirlerine sunacağı ve gerçek temsilcilerden geri bildirim alarak ortak bir manifesto üreteceği "Gel Anlatalım!" adlı çevrim içi bir çalıştay düzenlenecek.
 
5- Ortak Kampanya
Bir önceki aşamada üretilen ortak manifesto uyarınca ortak dijital bir kampanya uygulanacak ve yaygınlaştırılacak. 
 

Yayınlar

Haberler