Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 2015 kapsamında EMBARQ Mexico ile işbirliğinde Kentsel Tasarım Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayı; kentin sorun ve potansiyellerini, gelişme dinamikleri göz önüne alarak, sorunlar karşısında geliştirilebilecek olası çözüm önerilerini katılımcılarla birlikte sunma amacı doğrultusunda gerçekleştirildi. Çalıştay, kent içinde farklı rollere sahip olan bireylerin belirlenen kentsel alan çerçevesinde alanı irdeleyerek hedefler ve stratejiler geliştirmek için beyin fırtınası yapmasına olanak sağlamaktadır. Katılımcıların “kent oyunu” ile günlük yaşamlarında sahip oldukları roller dışına çıkarak, farklı rolleri benimsemeleri ve kente farklı bir açıdan bakmalarını sağlamak, karar verme süreçlerini çeşitlendirmek hedeflenmiştir.