WRI Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ortaklığında, Bloomberg Philanthropies’in desteklediği, Dünya Sağlık Örgütü’nün ortağı olduğu ve Vital Strategies’in yürüttüğü “Sağlıklı Şehirler Ortaklığı”nın (Partnership for Healthy Cities – PHC) Fonu ile “İstanbul Yaya Durağı - Parklet” projesini gerçekleştirmiştir.

 

Yaya Durağı projesinin öncelikli amacı, yerel yönetimlerin, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve kentlilerin yaya durağı uygulamalarını hayata geçirmek için izlemesi gereken yöntemleri, dikkat edilmesi gereken temel unsurları aktarmaktır. İkinci amacı ise uygulandığı kentlerde yaşam kalitesini artırdığı ispatlanmış olan yaya durağı uygulamalarını İstanbul’da da yaygınlaştırarak kent kültürüne kazandırmaktır. Bu doğrultuda İstanbul geneline hitap eden yaya durağı tasarımları oluşturulmuş ve İstanbul’un ilk yaya durağı için bir dizi çalışma yapılarak katılımcı bir yöntemle pilot yaya durağı uygulaması gerçekleştirilmiştir.