İstanbul; Bloomberg Philanthropies’in desteklediği, Dünya Sağlık Örgütü’nün ortağı olduğu ve Vital Strategies’in yürüttüğü “Sağlıklı Şehirler Ortaklığı”nın (Partnership for Healthy Cities - PHC) Türkiye’deki ilk ve tek üye kentidir. Bu ortaklık çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in işbirligi ile kent içi ulaşımda yol güvenliğini sağlamak, motorlu taşıtlar yerine bisiklet kullanmak ve yürümek gibi alternatifleri teşvik etmek üzere “Yaya Durağı - Parklet” projesini geliştirmiştir.
 
Projenin Amaçları
• Trafiği sakinleştirici bir uygulama olarak İstanbul’da yayaların yol güvenliğini artıracak bir “yaya durağı” (parklet) programı geliştirmek
• Seçilen taşıt park yerlerini halka açık alanlara dönüştürerek kısa mesafeli yolculuklarda (özellikle ilk ve son kilometrede) yürümeyi teşvik etmek
• Yayalara etkin ve verimli kullanabilecekleri kaldırımlar ve küçük kamusal alanlar sağlamak
 
Projenin Ana Faaliyetleri
• İstanbul genelinde “yaya durağı” uygulamasına en çok ihtiyaç duyulabilecek alanların haritada tespiti
• İBB ve ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinin katılımıyla yapılacak çevrimiçi çalıştayda yaya durağı yaklaşımının açıklanması ve görüşlerin toplanması
• Saha çalışması ve mahalle muhtarı ile görüşme
• Seçilen pilot alana yönelik yaya durağı tasarım fikirlerini görüşmek ve geliştirmek üzere ilgili STK’lar (engelliler, kadınlar, çocuklar, yayalar vs.) ile çevrimiçi odak grup toplantılarının
düzenlenmesi
• İstanbul için yaya durağı tipolojilerinin belirlenmesi ve tasarlanması
• Uygulaması yapılacak yaya durağının farklı savunmasız grupların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarlanması
• Yaya durağının inşaatı ve uygulanması
• “İstanbul için Yaya Durağı Rehberi”nin hazırlanması ve yayınlanması
 
Projenin Ana Çıktıları
• Yaya durağı uygulaması
• İstanbul için Yaya Durağı Rehberi
• Mikro web sitesi