İETT Otobüs Hatları Yol Güvenliği İnceleme ve Güvenli Sürüş Eğitimi Pilot Projesi

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Alcoa Vakfı’ndan desteğiyle SafetyLab Projesi’ni başlattı. İETT ile işbirliğiyle yürütülecek proje, İstanbul içindeki trafik kaza verisini inceleyerek sıcak noktaları modelleme yöntemiyle belirlemeyi amaçlamaktadır. İki kurum istişare ile en sorunlu üç otobüs güzergahını belirleyerek bu hatlarda yol güvenliği ve erişilebilirlik saha çalışması yapılacak ve önerilerin de yer aldığı bir rapor hazırlanacak. SafetyLab Projesi kapsamında 250 İETT otobüs şoförüne yol güvenliği ve güvenli sürüş eğitimleri verilecektir. Gerek eğitim öncesinde gerek eğitim sonrasında soförler için düzenlenen anketlerle karşılaşılan sorunlar ve boşluklar tespit edilecektir.