Birleşmiş Milletler 2020 yılına kadar  5 milyon karayolu trafiği kaynaklı ölüm küresel anlamda önlemek amacıyla “Yol Güvenliği için 10 Yıllık Eylem Planı 2011-2020”geliştirdi.  Dünya'da 10 kentte yürütülen bu projenin Türkiye'deki ortaklarından birisi olarak, EMBARQ Türkiye Aralık 2013'te beş ilimizde yol güvenliği çalışmalarına başladı. Yapılan inceleme çalışmalarının sonucunda EMBARQ Türkiye Aralık 2014'te çalıştığı kentler için en çok can kaybı ve yaralanmanın görüldüğü kavşak ve yol kesimleri için yol güvenliği mühendislik çözümleri geliştirmiş ve bir rapor olarak sunmuştur.