İstanbul'un Ortak Yaşam Alanları ve Toplumsal Yaşamı

"İSTANBUL - Herkes İçin Erişilebilir Bir Kent", EMBARQ Türkiye ve "Dünya'nın en Yaşanabilir Kentleri" endeksinde ilk 10'da yer alan Kopenhag'ı tasarlayan Gehl Architects'in ortak çalışmasıdır. Bu raporla, İstanbul Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi'nde mevcut durumun iyileştirilmesi yönünde basit ancak etkili ve uygulanabilir öneriler sunulmuştur. Aynı zamanda mevcut sorunlara da dikkat çeken rapor, dünyadan da örneklerle Tarihi Yarımada'nın özgün fonksiyonlarını yerine getirebilmesini amaçlamaktadır. 

Rapor üç ana bölümden oluşmaktadır:

1- Giriş
Çalışmaya genel olarak giriş yapılmakta ve yüksek kaliteli ortak yaşam alanlarının önemi anlatılmaktadır. Genel bulgular gözden geçirilmekte; sundukları potansiyetl, yarattıkları zorluklar ve kentin elde etmiş olduğu başarılar açısından değerlendirilmektedir.

2- Analiz
Analiz bölümünde Tarihi Yarımada'da halkın yaşamı ve yayalar için sunulan fiziksel koşullar değerlendirilmektedir. Bu bölümde ortak yaşam alanlarının kalitesiyle ilgili konuların yanı sıra, seçilmiş cadde ve meydanların kentte vakit geçirmek ve yürümek açısından nasıl kullanıldığına dair araştırmalara da yer vermektedir.

3- Öneriler
Analizdeki bulgulara dayanan genel vizyonu aktarmaktadır. Uzun vadeli stratejilere ilişkin bir dizi tavsiyeyi ve hızla gerçekleştirilerek çabuk sonuç alınacak bazı aksiyonlarla ilgili kavramları tespit etmektedir.