Örnek Metrobüs Uygulamaları

4 ikonik şehirde (İstanbul, Johannesburg, Meksiko ve Bogota) yapılan yeni analizler doğrultusunda, toplu taşımada yükselen yıldız metrobüs kullanımı ile seyahat sürenizden milyonlarca saat tasarruf edebilirsiniz. Yapılan araştırmalar sonucunda, metrobüs sistemleri tüm dünyada trafik kazalarını yarı yarıya azaltıyor. Metrobüs Sistemlerinin Sosyal, Çevresel ve Ekonomik Etkileri raporu, 4 örnek şehir metrobüs sisteminden toplanan performans, maliyet ve etki verilerini bir araya getirerek hizmet veren sistemler hakkında bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında, daha önce yapılmış araştırmaların sonuçlarını, toplanan verilerin bir özetini ve örnek metrobüs uygulamalarının  ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin detaylı bir analizini sunarak trafik ile ilgili bazı eksiklikleri gidermeyi amaçlamaktadır. Bulgular, yerel hava kalitesinin iyileştirilmesi, seyahat süresini azaltarak sera gazı emisyonlarının engellenmesi, karayollarındaki can ve yol çökmesi kazalarının önlemesi açısından yaşam kalitesi ve halk sağlığı için metrobüs ulaşımını güvenli ve sürdürülebilir olarak ele alıyor.