Kapanış Raporu

Kentlerde yaşanan nüfus artışı, gelişen teknoloji ve değişen ulaşım taleplerinin bir sonucu olarak ulaşım sektörü hem ülkemizde hem de dünyada bir dönüşüm sürecinden geçmeye başladı. Kentlerde yaşam kalitesini arttırmak için sürdürülebilir, entegre, esnek, akıllı ve yeni bir planlama yaklaşımına ihtiyaç duyulduğu anlaşıldı. Bu dönüşümü yakından takip eden Ford Otosan, alanlarında öncü çalışmalar yürüten WRI Türkiye, Kworks, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Girişimcilik Merkezi İzmir ile ortaklık kurarak “Şehrini Geliştir!” yarışmasını Türkiye’de hayata geçirdi. “Şehrini Geliştir”, modern ulaşım çözümleri ve çevreci ulaşımlara öncelik vermesi nedeniyle ilk olarak İzmir’de hayata geçirildi.

“Şehrini Geliştir”, şehirlerin hareketlilik alanındaki ihtiyaçlarını belirleme ve gerekli eylem planlarını hazırlayıp hayata geçirme süreçlerinde ekosistemde yer alan kilit paydaşların etkileşimine ve bilgi paylaşımına önem verilerek şekillendirildi.

“Şehrini Geliştir” ile kentin ihtiyaçlarını gözeterek kısa vadede uygulanabilir ve katma değeri yüksek olan hareketlilik çözümlerinin geliştirilmesi önceliklendirildi. Katılımcı ve uzlaşmacı bir yapı olarak tasarlanan süreçte, adil, erişilebilir ve çevreci yaklaşımların geliştirilmesi amaçlandı.