2010 yılından bu yana Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesi üzerine yoğun çalışmalar gerçekleştiren EMBARQ Türkiye konu hakkında beşinci raporunu yayınladı. EMBARQ Türkiye koordinasyonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan raporda, Fatih Belediyesi yayalaştırma projesinin bölgenin hava kalitesine etkileri incelendi. Çalışma kapsamında EMBARQ Türkiye uzmanları bölgenin hava kalitesinin sürdürülebilir ulaşım çözümleri kapsamında iyileştirilmesi yönünde aşağıdaki önerilerde bulundu:

  • Mevcut yayalaştırılmış caddelerin sadece yayalar tarafından kullanılmasını sağlayacak önlemler uygulanmalıdır.
  • Özel araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla bölgeye paralı giriş gibi yasal düzenlemeler uygulanmalıdır.
  • Bölgede yolcu taşıma kapasitesi yüksek, entegre toplu taşıma sistemleri tercih edilmelidir.
  • Bölge dışında oluşturulacak park yerleri sağlanarak, Tarihi Yarımada’da bisikletli ulaşım, toplu taşıma ve yürüme ana yüklenici hat olan tramvay ile entegre edilmelidir.