Tekirdağ, Edirne, Lüleburgaz
Bu çalışma ile Tekirdağ, Edirne ve Lüleburgaz kent merkezlerinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, bisikletli ulaşım konusunda hem bu kentlerde yaşayan insanların hem de kentin gelişimine yönelik çalışan karar vericilerin farkındalıklarının arttırılması amaçlanmaktadır. Bunun yanında proje, sürdürülebilir ulaşım kapsamında bisikletin kent içi ulaşımdaki önemini vurgulamayı, aktif ulaşımın önemine ve özel taşıt trafiğinin etkisi altına giren kentlerde güvenli bisiklet ulaşımı altyapısının oluşturulması gerekliliğine dikkat çekmeyi de amaçlamaktadır.
 
“Bölgesel Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Projesi: Tekirdağ, Edirne, Lüleburgaz” kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile Tekirdağ, Edirne ve Lüleburgaz kentlerinde bisiklet kullanıcılarına ulaşılarak kullanıcı davranışları, kulanıcıların beklentileri, sorun ve önerileri, kent içi trafikte en çok kullanılan güzergâhlar tespit edilmiştir. Devamında ise, mevcut bisiklet yollarında yol güvenliği incelemesi yapılmış ve yeni güzergâhlar önerilip tasarımları gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde, üç kentte konuyla ilgili kurum ve kuruluşların uygulama ve politika geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.
 
“Bölgesel Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Projesi” üç ana bölümden oluşmaktadır:
 
Çalışmanın ilk bölümünde, çalışmanın gerçekleştirildiği Tekirdağ, Edirne ve Lüleburgaz (Kırklareli) kentlerine dair genel bilgi verilmektedir. Bu kapsamda üç kent için gelişim özellikleri ve ulaşım yapısına değinilmekte, üç kentte gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri ile bisikletli ulaşıma yönelik girişim ve projeler değerlendirilmektedir.
 
İkinci bölüm, “Bisikletli Ulaşıma Yönelik Kullanıcı Eğilimleri” başlığı altında ele alınmıştır. Bu bölümde, üç kentte bisikletli ulaşım konusunda gerçekleştirilen anketlerin sonuçları; demografi, taşıt/vasıta sahipliği, bisiklet kullanım alışkanlıkları, trafik çarpışması tehlikesi, bisiklet park alanları ve paylaşım sistemi ile bisiklet yolları başlıkları altında aktarılmaktadır.
 
Üçüncü bölüm, “Bisiklet Yolu Uygulamaları” başlığı altında ele alınmıştır. Bu kapsamda mevcut bisiklet yollarının güvenlik incelemelerine yer verilmiş, sorun ve çözüm önerileri görsellerle desteklenerek ortaya konmuştur. Bunun yanında, üç kentte de yerel paydaşların ve anket katılımcılarının fikirleri doğrultusunda belirlenen öneri güzergâhlar üzerinde tasarım çalışmaları gerçekleştirilerek üç boyutlu görsellerle desteklenmiştir. 
 
Proje, öneri ve değerlendirmelerle sonuçlandırılmıştır.