Ağustos 2015’te İspark’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Bisiklet Paylaşım Sistemlerinde Tecrübe Paylaşım Çalıştayı” ile Türkiye’nin 8 farklı şehrinden yerel yönetim temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantıda bisikletin kent içi ulaşımın bir parçası olarak yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve uygulamalar ele alındı. Konya ve Kocaeli’den sunumlarla mevcut durumun paylaşıldığı toplantıda, bisiklet paylaşım sistemlerinde sorun ve beklentilere odaklanıldı. Çalıştayın ikinci kısmında sistemin temel prensipleri, yeniden dağıtım ve ücretlendirme sistemi başlıkları altında bisiklet paylaşım sistemleri ve bisikletli ulaşım konuları tartışıldı. Yapılan tartışmalar neticesinde en çok dikkat çeken üç sorun:

• Toplu taşıma kartlarının ve/veya kredi kartlarının bisiklet paylaşım sistemi ile entegre edilememesi,
• İstasyonlara ve istasyonlardaki bisikletlere kasten zarar verilmesi ve/veya bisikletlerin çalınması,
• Fiziksel engeller ile taşıt ve yaya trafiğinden ayrılmış bisiklet yollarının aralıklı olarak kesintiye uğraması.