Proje Raporu

EMBARQ Türkiye, Bloomberg Philanthropies ve 3M’den aldığı destekle trafikten kaynaklı ölümlü ve kalıcı hasara yol açan kazaları azaltmak amacıyla 2013-2014 yılları arasında Antalya, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli ve Konya olmak üzere beş şehirde “Yol Güvenliği Laboratuvarı (RSLab) Projesi”ni yürüttü.

Yerel yönetimlerdeki karar vericilerin kent içi ulaşım plan ve stratejileri kapsamında büyük resmi görmeleri için ulaştırma planlamasında yol güvenliği yaklaşımının gündeme getirmeyi amaçlayan proje kapsamında, yol güvenliği sorunlarına teknik destek sağlanmıştır. Çalışılan beş şehirden son 3 yıla ait trafik çarpışma verilerine ve sahada yapılan yol güvenliği inceleme çalışmalarına dayanarak trafik çarpışmalarına bağlı ölüm ve yaralanmalarının %10 azaltılması öngörülmüştür.

Rapor; günümüz şehirlerinin ulaştırma alanında karşılaştığı temel sorunlardan birinin yetersiz yol güvenliği olduğu ortaya konarak; yetersiz yol güvenliği sorunu, Türkiye genelinde istatistiki, kurumsal ve teknik alanlar başlığında analiz edilmiştir. İhtiyaç Analizinde, kentlerdeki yetersiz yol güvenliği sorununa çözümün; yol güvenliği unsurları dahil edilerek planlanmış ve hayata geçirilmiş sürdürülebilir ulaşım sistemleri olduğu belirtilmiştir.
 
Raporun içinde, RSLab Projesi çalışma alanına ve projenin zaman akışına yer verilmiştir. Ardından Avrupa Birliği Direktifi olan yol güvenliği çalışmaları, Türkiye’de yol güvenliği alanında çalışan kurum, kuruluşlar ve yürütülen projeler anlatılmıştır.