“The Izmir Metabolic Cycling Scan” (İzmir Metabolik Bisiklet İncelemesi), WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ve Hollandalı Mimarlık/tasarım firması Fabrications ortaklığında hazırlanan; bisikletin turizm, kargo, atık, rekreasyon  gibi alanlarda, çok yönlü bir ulaştırma aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını değerlendiren üst ölçekli bir çalışmadır. Dutch Creative Industries Funds desteğiyle hazırlanan bu çalışma ile halihazırda bisiklet altyapısının geliştirilmesine dair uygulamaları devam eden İzmir’de, bisikletin, sürdürülebilir kentsel gelişme için bir araç olarak benimsenme potansiyeli de değerlendirildi.