Türkiye Bina Sektörü Karbonsuzlaşma Yol Haritası, 2021 - 2023 yılları arasında Kolombiya ve Türkiye’de hayata geçir­ilen Sıfır Karbon Bina Hızlandırıcı (Zero Carbon Building Accelerator - ZCBA) projesi çerçevesinde şeffaf, katılımcı ve titizlikle yürütülen bir çalışma sürecinin sonucunda oluşturulmuştur. Yol haritası, bina ve inşaat sektörüne, iklim değişikliği ile mücadele hedeflerini gerçekleştirmek için kapsamlı, öncü ve sürdürülebilir çözüm önerileri sunarak yol gösterici olmayı amaçlamaktadır. Yol haritası, Türkiye’nin emisyon azaltım hede­flerini yansıtacak şekilde tasarlanmıştır ve bi­nalarda tüm yaşam döngüsü emisyonlarının azaltılmasını amaçlamaktadır. Enerji verimliliğini artırarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi sağlayarak ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir yapı malzemeleri ve inşaat yöntemlerini teşvik ederek bina sektörünü dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Yol haritası belgesi aynı zamanda bina sektörünün iklim dirençliliğinin artırılmasına yönelik stratejilere de yer vermektedir.

 

Yol haritası kapsamında ulusal karbonsuzlaşma stratejileri 7 ana bölümde değerlendirilmektedir:

 • İnşaat Yapım ve Yıkım,
 • Yapı Malzemeleri,
 • Mevcut ve Yeni Binalar,
 • Yenilenebilir Enerji,
 • Dirençlilik ve İklim Değişikliğine Uyum,
 • Finansman,
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği.

Her bölüm, ayrıntılı bir yapıya sahiptir ve sektörün karbon ayak izini azaltmaya yönelik spesifik çözümler sunarak bina sektörü paydaşlarının çabalarını koordine etmeyi amaçlayan bütüncül bir yaklaşımı desteklemektedir.


The Türkiye Building Sector Decarbonization Roadmap document was developed between 2021 and 2023 as a result of a transparent, participatory, and meticulous process conducted within the framework of the Zero Carbon Building Accelerator (ZCBA) Project that is implemented in Colombia and Turkey. The roadmap aims to be a guiding document for the building and construction sectors by providing comprehensive, innovative, and sustainable solutions to achieve climate change mitigation goals. Designed to reflect Türkiye’s emission reduction targets, the roadmap focuses on reducing the whole life cycle emissions of buildings. It aims to transform the building sector by increasing energy efficiency, transitioning to renewable energy sources, and promoting environmentally friendly, sustainable building materials and construction methods. The document also includes strategies to enhance the climate resilience of the building sector.

 

Within the scope of the roadmap, national decarbonization strategies are evaluated in 7 main sections:

 • Construction and Demolition of Buildings,
 • Building Materials,
 • Existing and New Buildings,
 • Renewable Energy,
 • Climate Resilience and Adaptation,
 • Finance,
 • Gender Equality.

Each section has a detailed structure, supporting a comprehensive approach that aims to coordinate the efforts of the building sector stakeholders by providing specific solutions to reduce the sector's carbon footprint.

The Extended Summary provides an overview of significant information in the Türkiye Building Sector Decarbonization Roadmap.